Peyzaj Nedir?

Peyzaj Nedir?

Fransızca bir kelime olan "Paysage" kelimesinden meydana gelmiştir. Anlamı manzara, görünüm anlamına gelmektedir.  
İngilizce'de peyzaj "Landscape" doğa, arazi anlamına gelen 'land' ve 'scape' takısı ile arazi düzenlemesi anlamına gelmektedir.  
Almanca'da peyzaj kelimesinin karşılığı "Landschaft"  arazi düzenlemesi anlamına gelmektedir.

Peyzaj Nedir ;

Bir noktadan bakıldığında görüş çerçevesi içerisine girebilen doğal ve kültürel varlıkların bir arada meydana getirdikleri görünüştür. 
Doğal ve kültürel tüm değerlerdir.
Bir alanın veya bir bölgenin toplam topoğrafik sistemidir.
Peyzaj; Kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve
değerlendirilmelere dayalı peyzaj planlama çalışmaları, gerekse sağlıklı
sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam çevresi yaratmayı amaçlayan
yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları, eğitimin temel konularını
oluşturmaktadır.
  
Peyzaj ; Doğal ve Kültürel peyzaj diye ikiye ayrılır.
Doğal peyzaj ; 3 ana elemandan oluşur.Arazi ve arazi morfoloji. Atmosfer ve atmosfer olayları ve Flora.
Kültürel Peyzaj: Kırsal peyzaj, Kentsel peyzaj, Endüstri Peyzajı, Yol Peyzajı, Orman Peyzajı,Turistik Peyzaj

Kendi evimiz gibi dünya da doğasıyla, denizleriyle, dağlarıyla bizim bir evimizdir. Tek evimiz olan dünyamıza sahip çıkmak,
 bizim en önemli görevlerimizden biridir. Evimiz olmadan dünyamız olamaz, dünyamız olmadan da evimiz olamaz. İşte bu yüzden
 peyzaj hayatımızda bu kadar önemli bir yer kaplamaktadır.

>DİĞER REFERANSLAR